st-olav

antronett.no

Siden for Fri Ferdsel i Åndslivet. Redaktør: Kjell Helge Johansen Kjellh52(a)gmail.com Sandbakkveien 73. 7072 Heimdal

Tilhørende domener: antro.no hyperborea.no hyperborealis.no antrocen.no

Galleri Faust
sandbakken

Nettgalleri

Ilmarinen prosjektet

Arkiv
Håndverk i skolen

Lenker:   

Filosofi og Religion
Antroposofisk Selskap i Trondheim
 
Antroposofisk Selskap i Norge
   Kristensamfunnet i Trøndelag
Ib Kasper Boskov Hanssens Magiske Skole - Danmark

Kultur:
NordenFjeldske Nyckelharpeliga

Besøkende siden 
mai 08:    

Epost nettansvarlig: kjell(a)antro.no

   

Epostinnlogging Antro.
Epostinnlogging Rotvoll

 

 

Velkommen til antronett.no. 
Siden skal være et forum for virksomheter innen Filosofi, Religion og Kultur og Håndverk
Initiativ som vil presentere seg kan ta kontakt med redaktøren.

Publikasjoner gjengitt med tillatelse fra forfatterne:


Helge Godager:
Frihet og nevrofysiologi
Et foredrag av ut fra hans masteroppgave i Steiner- pedagogikk

Karin Strandh
De 12 Sansene
Universitet i Lund

Å tenne en ild. 
Steinerskolens tidligere fagplan

Kjell Helge Johansen:
Salutogenese og Resiliens i pedagogisk praksis.
Masteroppgave 2012 på Rudolf Steiner University College

Hanne Alterhaug:
"Steinerskolen som pedagogisk alternativ.
Kunstnerisk undervisning"

Dag Balavoine
"Et studentliv i overgangen fra ung til voksen"
Et bidrag til pedagogikk for unge voksne med utviklingshemming etter  obligatorisk skolegang.


 

Kristin Aase Trondheim
Bilder fra Virkeligheten
Gjesteutstillinger 2009:

Tomas Olsson fra
Karlshamn
Sverige:

Lek med form og farger
Nyheter!

Smeden har tatt pause og har startet en ny skole:

www.momowaldorfskole.no


Arkiv
Livskompetanse

Sandbakkensmia
Sandbakken

Sandbakken trenger
fornyelse, og vi tar derfor en pause med kursvirksomheten. :-)

Arkiv: Referat fra tidligere kurs:

Såpekurs:
www.antro.no/soap

Temperamentene

Kurshelg på Sandbakken 21 til 23 nov.08 Tema: De 4 temperamentene i møte med elevene, og de 7 planet- kvalitetene i møtet med kollegiet.  Program HER
To polariteter som er ment å gi retningen i arbeidet på en steinerskole. Rudolf Steiner har gitt oss følgende nøkkel  i arbeidet: Vil du lære deg selv å kjenne; gå ut i verden. Vil du lære verden å kjenne; gå inn i deg selv.

Baker For Smed.

Kurs i baking og Smiing.
25. oktober 2008:
  Et vellykket kurs, 5 bakere og 4 smeder glade og mette hjem med bakevarer og kroker og kniver. Se bilder fra kurset Her

Galleri Sandbakken

Åpning av Galleriet Søndag den 28.09.2008. Vellykket åpning med 51 gjester.