Turmalinen i Kässjö. Umeå

Helsepedagogisk hjem for voksne i Umeå Sverige. 26.5. - 1.6.06

5 fantastiske dager til ende. Det begynte lørdag med Nyckelharpekurs hvor Thomas hadde invitert "entusiasterna" til et stemne. Nye låter og teknikk ble øvd inn og mange viktige samtaler i nyckelharpens "ånd" ble gjennomført. Mandag begynte smedkurset og medarbeidere og beboere både på Turmalinen og Mariagården var invitert til ildprøvene. Ikke bare smie, men også skinnarbeid, tinnsmie og bygging av "trampsvarv" var tema. Det gikk så flisa føyk over alt. Mange fine produkter så dagens lys og beboerne på Turmalinen utmerket seg med både interesse og dyktighet. Her var det mange skulte talenter som kom fram. Hans hadde til og med bursdag og feiret den med en gigant tårta og en velsmidd krok. Jonas fattet interesse for tinnsmia og klart i løpet av kort tid å tilegne seg kunnskap om smykkestøping og lodding. Hansi laget krok med en kraft som mange smeder kan misunne ham.

 Tirsdag kveld var det foredrag og tema var det sympatiske og de antipatiske prosessene i pedagogikken. Det sympatiske som varmeprosessen og det antipatiske som kuldeprosessen. Begge prosessene like viktige og som utbalanserende krefter i arbeidet. For mye av det ene eller det andre vil være årsak til mistrivsel. For mye kulde -teori og kunnskapstoff, for mye hodestoff uten referanse i sanseopplevelsene - er drepende på livsglede og entusiasme. For mye varme -entusiasme og vilje uten referanse til et mål eller et kunnskapsområde vil føre til bevisstløse gjøremål uten plan og mening. Men problemet i vår tid er det første. Barn og ungdom og også voksne tynges ned av kunnskap som ikke er basert på sanseerfaringer og opplevelser. Man har bokstavlig talt for en smed: ingen kroker å henge kunnskapen på. Dette lider vi av i vår tid og vi blir bleke og livstrøtte og utbrente. Et annet tema vi snakket om er at de ulike delene av hjerne cortex, det limbiske system og hjernestammen krever ulik kommunikasjonsformer. Cortex - tankens område, krever logiske begreper og kausalitet. Det limbiske område -følelsenes senter, krever Symboler og "hjernens egne runer" altså billeddannelse. Til sist hjernestammen - senteret  for livsprosessene - hormoner, kroppsrytmer etc. Her kreves det sanseinntrykk: lukt, smak, syn, hørsel, bevegelse, balanse, jegsans og livssans. Gå en tur! - sier Aud Bruknapp forfatter av boken "Ut av rundkjøringen- en liten bruksanvisning for hjernen". Ikke bare det: skaff deg kvalitetssanseopplevelser, gi deg gode positive selvinstruksjoner! Skaff deg et gledesprosjekt i livet ditt. Hjerne blir god på det du gjør mest - på godt og ondt... Står du opp og klager over livet og omgivelsene og føler deg depressiv, så blir du ekstra god på det. Gjør du det motsatte blir du også spesialist på det etter en stund. Nevrofornyelse kaller hjernevitenskapen det. Positivitetsøvelser sier Rudolf Steiner. Begge deler er like adekvate og tidsriktig i dagens kritikksamfunn.

Smeden hadde også satt av litt tid til et kollegialt lite møte med Umeås mestersmed Simon Olsson. Det ble utveklset mange gode ideer og erfaringer og det blir sikkert et smedmøte til høsten. Et av de store høydepunktene var også at smeden ble invitert til mesteren i nyckelharpe (den beste?) Torbjörn Näsbom. Han hadde for tiden oppgaven og finspille og justere smedens nye nyckelharpe - en firradig harpe laget av mesterbyggeren Enar Magnusson i Obbola. Både harpa og samspillet vi hadde var en uforglemmelig opplevelse. Smeden takket og kvitterte med å invitere Torbjörn til smia for å lage en Nyckelharpekrok. Kanskje blir det fisketur på Agdenes til høsten også, kombinert med et nyckelharpe treff. Tiden vil vise.

Torsdag og smeden sitter på flyet til Malmø og skriver dette. Middelalderbryllup i Karlshamn neste. Smeden skal spille og være middelaldersmed! Etter det skal han overraske noen... Hilsen Kjell Helge - Smed

Bilder fra Turmalinen under, de taler for seg selv.